Sale!

เช่ารถ Alphard เช่ารถตู้ Alphard – Volk Caravelle

฿10,000.00 ฿5,000.00

เช่ารถ Alphard หรือ Volk Caravelle  – เช่ารถตู้ Alphard หรือ Volk Caravelle โทร 085-9699990

รายละเอียด อัตราค่าบริการรถ Volk Caravelle หรือ Alphard พร้อมคนขับ  5000 บาท ต่อวัน

 

รถเช่าพร้อมคนขับรถ

  • ไม่รวม ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆและน้ำมัน

  • เวลางานนาน 10 ชั่วโมงต่อวัน

  • ไม่รวมค่าที่พักคนขับรถ กรณีออกต่างจังหวัด 500 บาทต่อคืน

  • ค่าล่วงเวลาอัตราชั่วโมงละ 300 บาท

  • รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เช่ารถ Alphard Volk Caravelle  – เช่ารถตู้ Alphard – Volk Caravelle 5000 บาท ต่อวัน พร้อมคนขับ โทร 085-9699990

 

รถตู้ vip

เช่ารถตู้ vip

volk เช่ารถตู้ alphard เช่ารถตู้ vip

เช่ารถคู้หรู เบาะ vip

 

 

 

เช่ารถ Alphard เช่ารถตู้ Alphard

เช่ารถตู้Alphard พร้อมคนขับเช่ารถตู้Alphard

เช่ารถ Alphard หรือ Volk Caravelle  – เช่ารถตู้ Alphard หรือ Volk Caravelle โทร 085-9699990

รายละเอียด อัตราค่าบริการรถ Volk Caravelle หรือ Alphard พร้อมคนขับ  5000 บาท ต่อวัน

 

รถเช่าพร้อมคนขับรถ ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ

  • เวลางานนาน 10 ชั่วโมงต่อวัน

  • ไม่รวมค่า น้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถต่างๆ
  • ไม่รวมค่าที่พักคนขับรถ กรณีออกต่างจังหวัด 500 บาทต่อคืน

  • ค่าล่วงเวลาอัตราชั่วโมงละ 300 บาท

  • รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

0/5 (0 Reviews)